Magunkról
E-mail

Néhány szó az Egyesületről:

Az Egyesület alapító tagjai 1997-ben elhatározták, hogy az 1992. évi II. törvény 36. paragrafusa 2. bekezdése és a Ptk. 57. paragrafusa alapján megszervezik a Lift-S Egyesületet.

Az Egyesület tagjai szakmai kapcsolatban álltak és állnak egymással, a fő kohéziós erő az évtizedes, vagy kialakuló emberi kapcsolatok megléte, a szakmai érdeklődésen túl.

Az Egyesület tagjai főleg kisvállalkozók, akik érdekképviseletét próbálja ellátni, így biztosítva bizonyos erősebb hátteret.

Az Alapszabályban tételesen meghatározásra kerültek az Egyesület céljai, a tisztségviselők száma, közgyűlés hatásköre, vezetőség felállása, felügyelő bizottság felállása, kötelessége, képviselet módja, stb.

Néhány szó személyi vonatkozásokról:

Az Egyesület elnöke: 2010 január 01-től Peiner József.
Vezetőségi tagok: Keller András, Horváth László

Az egyesület programjai:

Átlagban kéthavonta egyesületi ülés, valamely tag által felajánlott színhelyen, aktuális kérdések, szabványmódosítások, műszaki problémák felvetésének megvitatása, esetleges etikai bizottsági kérdések, stb.

Vidéki tagjaink bemutatkozó rendezvényein való részvétel, szervezésben való közreműködés.

Aktuális felvonós szakmai kiállításokon való részvétel megszervezése, utólag közösen történő kiértékelése.

Az Egyesület nyitott és szívesen látja a szakmához kapcsolódó cégek bemutatkozását, ismertetését.

Segítséget adunk külsős érdeklődőknek szakmai kérdésekben, együttműködünk mind gazdasági, mind szakmai szervezetekkel.

Célunk a kis-és középvállalkozások életbentartásában való segítség, a hazai munkaerő védelme, továbbá tagjaink és a hozzánk fordulók segítése, korrekt üzleti magatartás kialakítása és felügyelete, érdekképviselete, valamint a szakma színvonalának fenntartása, fejlesztése és emelése.